REFORMA DE MASIES A L’EMPORDÀ

Reforma de MASIES

Som experts en les tècniques de construcció tradicional catalana i en l’ús de materials de recuperació:

RÀFECS, SOSTRES AMB REVOLTONS, VOLTES , COBERTES AMB BIGUES DE FUSTA, LLATA I RAJOL

CONSTRUCCIÓ D’ARCS

BADIUS

JARDINS i PATIS

MURS DE PEDRA

PAVIMENTS

OBERTURES AMB PEDRA CAREJADA